Projectplan Verduurzaming Bedrijfskantines 2016

Project 2016 ‘verduurzamen catering bij bedrijfsrestaurants door heel Nederland’

Dit project is een aanpak om de bedrijfscatering in Nederland op grote schaal te verduurzamen. Via een campagne en daadwerkelijke aanpassingen in de bedrijfsrestaurants, maken minstens 50 bedrijven in eenzelfde periode een vuist voor duurzamere en gezondere catering, met als doel een transitie naar een duurzamer en gezonder eetpatroon van de medewerkers.

The next step in het verduurzamingsbeleid van Nederlands bedrijfsleven

Bedrijven in Nederland zijn er druk mee: zuinigere apparatuur, led-verlichting, isolatie van het bedrijfsgebouw, zuinigere wagenparken, duurzame kantoorartikelen en zelfs medewerkers aansporen om minder te printen. Vrijwel ieder bedrijf zet op een manier wel in op verduurzamingsdoelstellingen. Maar waar blijft die aandacht voor de bedrijfskantine? Nog lang niet alle bedrijven realiseren zich de enorme impact van voedsel en hun bedrijfskantine. Niet alleen op de gezondheid en productiviteit van de medewerkers die de motor van ieder bedrijf vormen, maar ook als het gaat om CO2 reductie en andere klimaatvoordelen. Met dit project gaan we aan de slag met een van de grootste impactfactors als we het hebben over verduurzaming: de bedrijfskantine!

Voordelen voor people, planet, profit
De interesse is al gewekt bij een groot aantal bedrijven. Want de voordelen van een duurzamere en gezondere bedrijfskantine zijn enorm: een optimale gezondheid, productiviteit en tevredenheid en reductie van verzuim, CO2 reductie en versterkend voor het imago van het bedrijf. En dat wordt al bereikt met kleine verduurzamingsstappen.

De aanpak
In 2016 willen we 50 tot 100 bedrijven, het liefst koplopers qua ambitie rond verduurzaming, laten meedoen in dit project. Tegen een kleine bijdrage maken we verduurzaming van de bedrijfskantine onderdeel van het duurzaamheidsbeleid en implementeren het stappenplan naar een écht duurzame bedrijfskantine (zie kader 1), inclusief communicatiecampagne op maat. Communicatie is een kernonderdeel van de aanpak. Zo zorgen we dat er een gesprek op gang komt tussen het bedrijf en de cateraar en dat de medewerkers het gevoel hebben een stem te hebben in wat er in de bedrijfskantine aan aanbod komt. Want het succes van verandering begint bij het enthousiasme van de uiteindelijke afnemers van het aanbod.

We brengen verduurzaming een stap verder: High impact maatregelen
Stappen in verduurzaming van bedrijfskantines die tot nu toe genomen worden, beperken zich veelal tot het overgaan op de duurzame varianten van al gevoerde producten, via keurmerken of lokale varianten, en tot verminderen van voedselverspilling. Met dit project gaan we een stap verder met als bijkomend voordeel dat het niet direct leidt tot hogere inkoopkosten zoals nu vaak het geval is. We richten ons op uiteindelijke veranderingen in het eetpatroon in plaats van veranderingen op productniveau. Zo komen we bijvoorbeeld tot andere verhoudingen in de ‘maaltijd’ met verhoudingsgewijs meer groenten en fruit en minder (bewerkte) dierlijke producten. Dit is tegelijk de stap met het meeste impact op het vlak van gezondheid en milieuvoordelen (zie kader).

Deelname aan het project

Deelname aan het project betekent dat u als bedrijf een commitment aangaat om de verandering mogelijk te maken en tot een succes te brengen. Daarnaast levert u een financiële bijdrage. Deelname betekent dat uw bedrijf onder begeleiding van Smaackmakers en De Groene Zaak een stappenplan volgen waarmee:
1) management en medewerkers worden betrokken in het project
2) verduurzamingsslag van het bedrijfsrestaurant wordt gedaan (i.s.m. de cateraar)
3) een op maat gemaakte communicatiecampagne zorgt voor enthousiasme en succes van het project
4) een vervolgstappenplan wordt gemaakt.

Interesse in deelname of sponsoring? Meer weten over het project, de achtergrond of sparren over hoe het project interessant kan zijn voor uw organisatie? Mail of bel Natascha Kooiman: natascha@smaackmakers.nl , tel. 0654366200.

Mag het een onsje minder zijn?

Waarom die aandacht voor verduurzaming van het eetpatroon? Naast de gezondheidsvoordelen is het zo dat 34% van onze impact op de aarde, onze voetafdruk, wordt bepaald door wat we eten. Met kleine veranderingen kunnen we die ‘voetafdruk’ met gemak 20% en sommige onderzoeken laten zelfs zien 40%, verlagen. Dan gaat het om het nemen van de juiste en impactvolle stappen, natuurlijk rekening houdend met de context. Nu komt slechts 5% van de gemiddelde Nederlander aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit, krijgen we 70% meer eiwitten binnen dan nodig en is de huidige vleesconsumptie gemiddeld 80% hoger dan de Richtlijnen voor goede voeding van het Voedingscentrum aanbevelen. Dit eetpatroon leidt tot gezondheidsproblemen, zoals obesitas, hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en kanker. Het CBS, CPB, PBL en SCP geven in de “Monitor Duurzaam Nederland 2009” aan dat voor een aanbevolen mondiaal gematigd dieet Nederlanders in 2050 tweederde minder vlees zouden moeten eten. We geven speciale aandacht aan deze veranderingen met de grootste impact: meer plantaardig en minder dierlijke elementen in ons eetpatroon. Bijkomende reden voor deze speciale aandacht is dat dit ook het element is waar men over het algemeen het minste kennis over heeft en minste ervaring mee heeft.

 

 

 

 

 

Advertenties